Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravningsceremonin

Det finns flera sätt att ha en begravningsceremoni. Välkommen att ta ett sista farväl i någon av kyrkorna eller ceremonilokalerna i Tyresö.

Ett sista farväl

När någon dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud. Under begravningsgudstjänsten får vi be, sjunga och minnas tillsammans. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för sådant som inte blev bra mellan er.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Det finns flera sätt att ha en begravningsceremoni. Det finns ingen lag som säger att begravningsceremoni ska äga rum, däremot finns regler för gravsättning.

Kremering eller gravsättning av en avliden person ska ske inom en månad från dödsfallet. Efter en kremering ska urnsättning ske inom ett år. Om det finns särskilda skäl kan man begära anstånd från Skatteverket om senare begravning.

Borgerlig begravning

Begravningsceremonier som inte följer någon religions tradition brukar kallas för borgerlig begravning. Bollmora kapell, Tyresö församlingshem och Storkällans kapell används för borgerliga begravningar där de religiösa symbolerna tas bort. Förutom i dessa lokaler kan en borgerlig begravningsceremoni hållas i princip var som helst – i större samlingslokaler, i bostaden, i trädgården eller vid havet. Det är även möjligt att hålla begravningsceremonier utomhus vid graven.

Borgerliga begravningsförrättare är utsedda av kommunen. Se Tyresö kommuns hemsida.

Kyrklig begravning

De avlidna som tillhört Svenska kyrkan har självklar rätt att få en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Vanligen kontaktar begravningsbyrån församlingen för att avtala om tid, plats, präst och musiker, men anhöriga kan också ringa direkt till församlingsexpeditionen.

Om den avlidne har begärt utträde ur Svenska kyrkan hänvisas av respekt för den avlidnes ställningstagande till borgerlig begravning.

Har man speciella önskemål om präst kan det vara klokt att kontakta denna person om förslag på tider innan samtal med begravningsbyrå eller församlingsexpedition. I annat fall ordnar församlingsexpeditionen präst. Den präst som ska hålla begravningsgudstjänsten kontaktar de anhöriga för samtal kring begravningsgudstjänsten. I Tyresö församling finns tre kyrkor: Bollmoradalens kyrka, Trollbäckens kyrka och Tyresö kyrka. På Bollmora kyrkogård ligger också Bollmora kapell.

Planera en begravning i Svenska kyrkan

Begravningspastoralen innehåller bland annat en beskrivning av hur församlingen förbereder begravningar och en beskrivning av hur begravningsgudstjänsten gestaltas. 

Begravning i annan församling i Svenska kyrkan

Vill man ha begravningsgudstjänst i en annan församling i Svenska kyrkan än där den avlidne var skriven bekostas detta av hemförsamlingen.

Annat kristet samfund

Om den avlidne tillhörde ett annat kristet trossamfund än Svenska kyrkan upplåter församlingen sina kyrkor, mot avgift, efter beslut av kyrkoherden. I så fall leds begravningsgudstjänsten av en präst eller pastor från det samfundet och ordningen i det samfundet följs.

Annan religiös tradition

Om den avlidne tillhörde en annan religiös tradition finns möjlighet att genomföra begravningsakt enligt den religionens ordning i Bollmora kapell eller Tyresö församlingshem. Begravningsplats för muslimska trosbekännare finns på flera platser i Stockholmsområdet. Folkbokförda i Tyresö har rätt att gravsättas på den muslimska delen av Storkällans begravningsplats.

Församlingsexpeditionen

Har du frågor som gäller kyrkotillhörighet eller in- och utträde ur Svenska kyrkan? Behöver du hjälp med att boka tid för dop, vigsel, välsignelse eller begravning? Vill du låna en dopklänning eller hyra en lokal för dopkaffe? Då är du välkommen att kontakta Församlingsexpeditionen! Vi sitter i Bollmoradalens kyrka.

Adress: Kyrkogränd 14, 135 43 Tyresö
E-post: tyreso.forsamlingsexp@svenskakyrkan.se
Telefon: 08-410 937 20

Öppettider: Mån, tis, tors och fre 10.00-12.00 & 13.00-15.00. Onsdag 13.00-15.00
Helgdagar och midsommarafton är församlingsexpeditionen stängd. 

Mina önskemål

Har du själv tänkt på hur du vill ha det vid din begravning? I en svår tid kan det vara skönt för de anhöriga att veta dina önskemål. Fyll i Mina önskemål och ge dem till någon som kan se till att de efterlevs.

Våra kyrkor och kapell

I Tyresö församling finns tre kyrkor, ett begravningskapell och ett församlingshem.

Minnesstund

Kontakta Församlingsexpeditionen för att hyra någon av våra församlingssalar i anslutning till begravningsceremonin. Catering kan bokas via Bönorna.

Läs mer på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

Bårtäcken i Tyresö

I varje kyrka och kapell finns ett bårtäcke. Se bilder på bårtäcken i bildspelet nedan.

Kyrkoavgiften och begravningsavgiften är olika saker

Kyrkoavgiften är en medlemsavgift och betalas av alla medlemmar i Svenska kyrkan. Den ger rätt till en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning.

Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Avgiften finansierar kostnadsfria gravplatser till alla folkbokförda i Sverige. Den finasierar även krematorier, begravningskapell och lön till personal som arbetar med begravningsverksamheten. Begravningsavgiften gör så att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten har gett Svenska kyrkans församlingar över nästan hela landet, med undantag för Stockholms och Tranås kommuner. Begravningsverksamheten i Tyresö församling tar hand om alla avlidna, oavsett tro eller samfundstillhörighet.

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Alla som är folkbokförda i Sverige – oavsett religion – och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift via sin skattsedel. Det är begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten.

Mer om begravning och gravsättning i Tyresö

Gravstenar med ljus. I bakgrundne en vit byggnad med kors på taket.

Begravning

I Tyresö är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten, på uppdrag av staten. Här kan du läsa allt om gravar och begravning i Tyresö.

Begravningsplatser i Tyresö

I Tyresö församling finns två kyrkogårdar och en begravningsplats: Bollmora kyrkogård, Tyresö begravningsplats och Tyresö kyrkogård.

Någon knyter ett vitt band runt en vit urna på en kyrkogård.

Så går en gravsättning till

Om en avliden person inte har berättat om hur och var de vill bli begravda, eller lämnat några önskemål efter sig, får de anhöriga ta ställning till en bra lösning. I Tyresö finns olika alternativ för gravsättning.

Livet efter döden

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Sorgestödsgrupp

Du som förlorat en närstående kan i grupp tillsammans med andra få bearbeta din sorg.

En kvinnlig diakon sitter utomhus och samtalar med en annan kvinna.

Själavård och enskilda samtal

Få stöd i form av samtal kring dig själv och ditt liv.