Arbeta hos oss

Tyresö församling är en modern, kreativ och trivsam arbetsplats med medarbetarskapet i fokus.

Vi uppmuntrar ansvar, goda idéer och nyfikenhet

Vi vill vara en arbetsplats där ansvar, goda idéer och nyfikenhet uppmuntras. Genom lyhördhet och tillit till varandras kompetenser skapar vi tillsammans relevant verksamhet.

Vi vill vara ett team som präglas av öppenhet, tydlighet och ömsesidig respekt. Vi har höga förväntningar på oss själva och varandra och bjuder samtidigt på frihet under ansvar där det finns gott om utrymme för kreativa idéer.

Grundtesen är att ingenting är omöjligt!

Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster.

Våra kyrkor och kapell

I Tyresö församling finns tre kyrkor, ett begravningskapell och ett församlingshem.

Medarbetare

Här finns kontaktuppgifter till personalen i Tyresö församling.

Ryggen av en kvinna i varmt kvällsljus, fotad i motljus.

Församlingens vision

Där människor möts. Med grunden i vår kristna tro och i vårt uppdrag som kyrka ska vi vara en församling som präglas av medmänsklighet, hållbarhet och hopp med utgångspunkt i allas lika värde. Tyresö församling ska vara en trygg och meningsfull plattform för samvaro och gemenskap.