Andlig vägledning i ignatiansk anda

Ignatiansk andlighet är ett sätt att be, ett sätt att tänka kring beslut och framför allt ett sätt att leva med Gud i vardagen.

Fördjupa ditt möte med Gud

Inom ignatianskt inspirerad andlighet finns en följeslagare, en vän som följer dig i ditt sökande efter Gud, som hjälper dig ana heligheten i det vanliga och lyssna efter Guds tilltal i ditt liv. 

Tillsammans hjälps ni åt att lyssna och urskilja Guds närvaro i det som händer. Genom bön, tystnad och bibelläsning söker du perspektiv och vägledning, som du sedan kan dela med din följeslagare.

Följeslagaren föreslår bibeltexter och övningar som du som pilgrim kan använda i din bön och meditation. Hen visar hur du kan urskilja din väg, och hur bibeltexten kan fördjupa dina insikter och din tro.

I regel träffar man sin följeslagare några gånger per termin. Att gå i andlig vägledning kostar ingenting. I Tyresö församling finns utbildade följeslagare i ignatiansk anda. Inspiration hämtas från den katolske mystikern och ordensgrundaren Ignatius av Loyola (1491-1556) och hans andliga övningar, som i vår tid visat sig fungera väl i många olika kristna traditioner, däribland den lutherska. 

Om du vill fördjupa ditt möte med Gud i ditt liv går det bra att boka ett första samtal samtal för andlig vägledning. Kontakta Susanne eller Rebecka, kontaktuppgifter nedan.

 

St. Ignatius av Loyola

Ignatius av Loyola

Ignatius av Loyola föddes 24 december 1491 på slottet Loyola i Spanien. Han dog 31 juli 1556 i Rom. Ignatius var jesuitordens grundare och sedermera helgon (kanoniserad 1622). Han var en baskisk adelsman och började sin bana som officer. Då han låg sårad efter en strid 1521, läste han om Jesus och helgonens liv och bestämde sig för att ägna sitt liv åt att tjäna Jesus.

Andra typer av samtal

En kvinnlig diakon sitter utomhus och samtalar med en annan kvinna.

Själavård och enskilda samtal

Få stöd i form av samtal kring dig själv och ditt liv.

Sorgestödsgrupp

Du som förlorat en närstående kan i grupp tillsammans med andra få bearbeta din sorg.

KBT - Samtalsterapi

Vi erbjuder samtalsterapi. Berth Adamsson är diakon och terapeut som arbetar under handledning. Behandlingen kostar ingenting.