Foto: Madelen Zander /Ikon

Undervisning

Det handlar om livet och vi möts personligt och ärligt där vi befinner oss i livet.

Kyrkans uppdrag är att alla människor ska nås om erbjudande om dop. Såväl barn som ungdomar och vuxna kan ta emot dopet. Det är församlingens uppgift att ombesörja att dopundervisning sker (KO Inledning 19 kap)…lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. (Matt 28:20)

Kyrkans undervisning skall ske för olika åldrar och i Svenska kyrkans verksamhetsplan är den fördelad enligt följande: barn 0-12, ungdomar 13-25, konfirmander, aktiv ålder och seniorer.

Vid varje undervisningstillfälle vill vi sträva efter att den skall vara verklighetsförankrad, det vill säga att undervisningen är lättförståelig och tydlig, att det handlar om livet som kristen, att den är personlig, ärlig och i rätt nivå så intresset kan växa med ålder och insikt.( Ur Församlingsinstruktionen)

Konfirmation 2022-2023

Välkommen som konfirmand i Tvååkers pastorat!