Om Tvååkers pastorat

” Leva kyrka” för alla som bor och vistas i Tvååkers pastorat.

Tvååkers pastorat består av tre församlingar: Tvååker, Spannarp och Sibbarp-Dagsås.

Tvååkers församling består av tätorten Tvååker med omgivande landsbygd som är beläget 15 km söder om Varberg. Orten präglas av rikt föreningsliv, småföretagande, F-9 skola, naturbruksgymnasium, vårdcentral och äldreboende. Här finnsen kyrka med tillhörande kyrkogård, församlingshem med rum för administrationen, församlingsvårdande personal, vaktmästeri, kapell och lokaler för olika typer av samlingar.

Spannarps församling är beläget norr om Tvååker. Här finns samhället Himle med omgivande landsbygd. Här finns en förskola och en F-3 skola, hembygdsförening, bysamfällighet och LRF-avdelning. Det finns en kyrka med tillhörande kyrkogård och församlingshem.

Sibbarp-Dagsås församling ligger öster om Tvååker. Sedan 2006 en sammanslagning av församlingarna Sibbarp och Dagsås. Församlingen har två kyrkor med omgivande kyrkogårdar: Sibbarps kyrka och Dagsås kyrka. Det är en utpräglad landsbygdförsamling med små byar där jord och skogsbruk finns. I Sibbarp finns en F-5 skola med äventyrsskog. Ett rikt föreningsliv engagarera folk i alla åldrar.

I Svenska kyrkans ordning står det:

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen gör är stöd för detta och en konsekvens av dess grundläggande uppgift.

Vår vision för Tvååkers pastorat för att göra detta är följande:

 ”Leva kyrka” för alla som bor och vistas i Tvååkers pastorat.

På detta sätt vill vi ta vår uppgift i Tvååkers pastorat.

”Leva kyrka” innebär att bli inspirerade i gudstjänster, ha en undervisning som är verklighetsförankrad och visa Guds stora kärlek till oss i praktisk handling genom diakoni och genom att dela glädjebudskapet, att Jesus uppdrag att gå i döden och uppstå för att alla skulle få ha hoppet om det eviga livet levande i sina liv.

 

Församlingsinstruktionen

Ett dokument som beskriver vårt uppdrag, sammanhang och riktning.