Närbild på två personer med vigselringar som håller hand.
Foto: Joakim Carlström /Ikon

Vigselgudstjänst

Vigselgudstjänst  (*markerar att alla står upp)
Klockringning
Ingångsmusik
Samlingsord
Psalm
Lovprisning
Inledningsord 
(Ett av nedan föreslagna inledningsord.)

P: Äktenskapets mening är att ta emot och ge vidare
den kärlek som är av Gud.
Att ingå äktenskap är att säga ja till varandra,
till kärleken som gåva och uppgift,
och att tillsammans bidra till ett gott samhälle.
Att leva som makar/man och hustru
är att leva i tillit och ömsesidig respekt
i ljusa och mörka dagar.
Det är att visa varandra trohet och omsorg,
gemensamt ansvara för hem och barn/ert hem,
och möta framtiden tillsammans i kraft av Guds nåd.

P: Äktenskapet välsignas av Gud,
himmelens och jordens skapare.
Kärleken är Guds gåva att ta emot och ge vidare.
Det är er uppgift att i glädje och sorg älska varandra,
visa förtroende och ömsesidig respekt,
tillsammans ansvara för hem och barn/ert hem
och troget finnas vid varandras sida.
Ni får hämta kraft i bön och gudstjänst,
i Ordet och sakramenten.
Låt Guds nåd och frid bevara er nu och alltid.

P: Kärleken är en gåva från Gud.
Ni (NN och NN)
har fått ta emot denna gåva i kärleken till varandra.
När ni ingår äktenskap
säger ni ja till er vilja att höra samman i livet,
i ljusa och mörka dagar.
Att leva som makar/man och hustru
är att visa varandra omsorg,
gemensamt ansvara för hem och familj och barn.
och tillsammans bidra till ett gott samhälle.
Ni får troget stå vid varandras sida
och ta emot Guds gåva dag för dag.
Låt Gud bära er med sin kraft och nåd,
nu och alltid.

Bibelläsning
(Ett av nedan föreslagna bibelord.)

Låt oss höra Bibelns ord om kärlekens gåva och ansvar.
Jesus sade:
Skaparen gjorde från början människorna
till man och kvinna.
Därför skall en man lämna sin far och sin mor
för att leva med sin hustru,
och de två skall bli ett.
De är inte längre två utan ett.
Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.
MATT 19:4–6

Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss.
De skall härska över havets fiskar,
himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur
och alla kräldjur som finns på jorden.”
Gud skapade människan till sin avbild,
till Guds avbild skapade han henne.
Som man och kvinna skapade han dem.
1 MOS 1:26–28

Dit du går, går också jag,
och där du stannar, stannar jag.
Ditt folk är mitt folk,
och din Gud är min Gud.
Där du dör, vill jag dö,
och där vill jag bli begraven.
Herren må göra mig vad som helst –
endast döden skall skilja oss åt.
RUT 1:16–17

Så bekräftade Jonatan åter sin kärlek till David med en ed,
ty han älskade honom lika högt som sitt eget liv. När han
gått reste sig David från sitt gömställe vid kullen och föll
ner med ansiktet mot jorden och hälsade Jonatan tre gånger. 
De kysste varandra under tårar, och till slut grät David
våldsamt. Då sade Jonatan till honom: ”Farväl. Vi båda har
svurit varandra en ed i Herrens namn: Herren skall vaka
över förbundet mellan mig och dig och mellan våra efterkommande för all framtid.”
1 SAM 20:17, 41–42

Stark som döden är kärleken,
lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld,
en ljungande låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken,
floder kan inte svepa bort den.
HÖGA V 8:6–7

Er kärlek skall vara uppriktig.
Avsky det onda, håll fast vid det goda.
Visa varandra tillgivenhet.
Överträffa varandra i ömsesidig aktning.
ROM 12:9–10

Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten,
inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk,
den brusar inte upp, den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten
men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den,
allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre,
och störst av dem är kärleken.
1 KOR 13:4–7, 13

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.
GAL 6:2

Vigseltal
(Kan hållas här eller på annan plats.)

Psalm/Musik/Solosång
(Kan placeras här, på annan plats, eller uteslutas.)
* Frågorna
* Bön över ringen/ringarna
* Löften och ringväxlingen
(På något av följande sätt.)

P: Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften.
NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.
(Och som ett tecken på vår kärlek
vill jag bära/ge dig denna ring.)

(Prästen kan förestava följande löften:)

Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min hustru/maka/man/make,
att älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.
(Och som ett tecken på vår kärlek
vill jag bära/ge dig denna ring.)

Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min man/make/hustru/maka,
att älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.
(Och som ett tecken på vår kärlek
vill jag bära/ge dig denna ring.)
Ringväxling äger rum.

* Tillkännagivandet
Psalm/Musik/Solosång
(Kan placeras här, på annan plats, eller uteslutas.)
Förbön
Herrens bön
Vigseltal 
(Kan hållas här eller på annan plats.)
Välsignelsen
Psalm
Utgångsmusik