Vi söker gravrättsinnehavare

angående gravar med grön skylt

Vi grönskyltar gravar
Ser du en grön skylt vid en grav du brukar besöka på någon av våra kyrkogårdar? Är du kanske släkt, nära anhörig eller en god vän till den du besöker? Du kanske vill bli gravrättsinnehavare eller känner någon som vill?

Turinge-Taxinge församling söker gravrättsinnehavare och vill ha kontakt med de anhöriga, annars finns risken att graven betraktas som återlämnad. Då kan huvudmannen (församlingen) ta bort gravstenen och med tiden överlåta graven till någon annan.

Vi söker ständigt efter gravrättsinnehavare och ser vissa tider på året lämpliga för detta då vi vet att det är mycket folk på våra kyrkogårdar, ex mors dag och vid Allhelgonahelgen.

Ser du en grön skylt och vill bli gravrättsinnehavare, så kontakta Erika Nordén på kyrkogårdsförvaltningen på tel 076-827 15 87.