Ungdomsverksamhet och konfirmation

Läs mer om församlingens konfirmandarbete och ungdomsverksamhet. Verksamheten startar upp v. 7, 2022.

Konfirmation- Ett minne för livet!

Du som är född 2008 - Välkommen med din anmälan!

Svenska Kyrkans Unga

Varje onsdagkväll ses Svenska kyrkans Unga i Nykvarn (SKUNK) för att umgås och hitta på aktiviteter. Verksamheten startar igen 31/8.

Unga ledare

I församlingen i Nykvarn bedrivs konfirmationsundervisningen med både anställda och frivilliga unga ledare. De unga ledarna går oftast på gymnasiet och bidrar till att skapa en rolig och värdefull konfirmandtid för nya konfirmander.

Motorer & Käk

Motorer & käk är en plats för motorburen ungdom (13-25) i Nykvarn där de kan känna gemenskap. Välkommen att besöka garaget via Facebookgruppen: Motorer & käk i Nykvarn

Regnbågsträffar

Välkommen till en öppen verksamhet för ungdomar. En plats att umgås, fika, fundera kring livet och frågor kring HBTQ+.