ACT Svenska kyrkan

Utöver det viktiga arbete som sker i församlingen jobbar kyrkan ständigt med att hjälpa människor ute i världen.

ACT Svenska kyrkan
Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter.

Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar
Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt vid katastrofer.

Ni kanske minns Lutherhjälpen? Idag heter Svenska kyrkans egna hjälporganisation Svenska kyrkan ACT och har ett mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien. Basen i det internationella arbetet är Svenska kyrkans församlingar, som informerar, utbildar och samlar in pengar - till exempel genom kollekter, basarer och aktiviteter på stan. I dag utförs arbetet för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck i en världsvid kristen gemenskap.

I kyrkans globala och lokala arbete för fred och människors lika värde finns en tydlig koppling till miljöfrågor. Församlingen ska som kyrka bedriva ett aktivt och långsiktigt miljöarbete med ett gott förvaltarskap av samhällets och skapelsens resurser. 

Sedan september 2019 har Turinge-Taxinge församling utöver det nationella arbetet startat ett eget insamlingsprojekt i samarbete med EFS missionförening där vi stödjer kristna ungdomar i Irak att återkomma efter år som flyktingar.

Inom Turinge-Taxinge församling finns en del som kallas Internationella gruppen. Kontakta expeditionen på tel 08-554 909 20 om du undrar något kring det internationella arbetet, så hjälper de dig att komma i kontakt med gruppen.

 

TIDIGARE INSATSER

Under 2014-2015 har församlingen fokuserat på ett projekt (utanför Svenska kyrkan ACT) som går ut på att bygga upp hus i Homs i Syrien, en stad som innan kriget var blomstrande och välmående, men som nu är ett sönderskjutet skal med raserade hus och bostadslösa människor. Vi ville ge hopp till människorna i Homs och deltog därför i ett internationellt projekt för återuppbyggnad av husen. Under hösten 2014 och våren 2015 samlade församlingen in drygt 200 000 kr in till Homs, vilket räcker till att renovera/bygga upp ca 9 hus. Vi är väldigt glada över att insamlingen blev så lyckad så att vi verkligen fick chans att hjälpa människorna i Homs att få tillbaka sina hem.

Turinge-Taxinge församling har också haft ett mångårigt samarbete med Kyamulailes vänner, en förening som stödjer befolkningen i Kyamulaile Ward i Tanzania. Församlingen har bla bidragit till projekt för exempelvis utbildning, hälsovård och indirekt miljöarbete.

Vill du konfirmeras?

Sök efter en konfirmationsgrupp eller ett konfirmationsläger som passar dig och dina intressen.

Hitta konfirmation