Leva-vidaregrupp

För dig som förlorat din livskamrat.

I höst startar en Leva vidare-grupp för dig som mist någon som stått dig nära.
Vi träffas och delar erfarenheter, tankar och upplevelser tillsammans.

Leva vidare-gruppen är tänkt som en möjlighet att hantera sorg och att finna ett sätt att leva vidare.

Kontakta samtalsledare vid intresse:
Diakon Andi Österlund 073 901 18 96.
Präst Rebecca Jaehnke 073 901 18 91.