Regnbågsträffar

Välkommen till en öppen verksamhet för ungdomar. En plats att umgås, fika, fundera kring livet och frågor kring HBTQ+.

Välkommen till en öppen verksamhet för ungdomar.

REGNBÅGSMÄSSOR/TRÄFFAR I NYKVARNSKYRKAN

Onsdag 1/2 kl. 18-21.
Onsdag 8/3 kl. 18-21.
Onsdag 19/4 kl. 18-21.
Onsdag 24/5 kl. 18-21.

En öppen verksamhet för ungdomar att umgås, fika, fundera kring livet och frågor kring HBTQ+. 

Vi träffas för mässa i kyrkan kl 18.00 och fortsätter sedan på Herrgården kl 19.00-21.00.

Kontaktperson Johanna Marks, församlingspedagog:
johanna.marks@svenskakyrkan.se eller 073 821 11 30