Regnbågsträffar

Välkommen till en öppen verksamhet för ungdomar. En plats att umgås, fika, fundera kring livet och frågor kring HBTQ+.

Välkommen till en öppen verksamhet för ungdomar.
REGNBÅGSMÄSSOR/TRÄFFAR I NYKVARNSKYRKAN KL. 18-21.
Onsdagarna: 23/2, 23/3, 20/4 och 18/5, 2022. En öppen verksamhet 
för ungdomar att umgås, fika, fundera kring livet och frågor kring HBTQ+. 

Kontaktperson Johanna Marks, församlingspedagog:
johanna.marks@svenskakyrkan.se eller 073 821 11 30