Planteringslådor för att förbättra gravskötseln

Vi vill bli bättre i vårt arbete med skötsel och plantering av enskilda gravar och vi kommer därför att gå över till ett system med flyttbara s.k. planteringslådor. Kanske kommer Ni på just Er gravplats finna en planteringslåda och vi vill därför på detta sätt informera om våra avsikter.

Planteringslådan är självbevattnande och består av två kärl, ett undre (vattenbehållaren) som grävs ned i jorden och ett övre (planteringslådan) för jord och växter. Förutom fördelarna med självbevattning ger planteringslådan ett stilfullt intryck med jämn rak avgränsning mot gräskant eller grusyta. Problemet med ogräs begränsas till det minimala. Även det vanligt förekommande problemet med trädrötter försvinner, då de ej kan tränga in i planeringslådan och ta näring från växterna.

Då planteringsdjupet i lådan är begränsat till 12 cm är den inte lämplig för perenna växter eller rosor, utan endast s.k. sommarblommor, utplanteringsväxter. För Dig innebär det att möjligheten att själv plantera blommor på graven uteblir. Det egna gravsmyckandet blir begränsat till snittblommor i vas.

Arbetet på kyrkogården är krävande för rygg och knän. Med hjälp av blomlådorna kan planteringen ske vid bänkar i arbetshöjd, vilket är bra för våra vaktmästare.

Vårt huvudsyfte med investeringen är alltså först och främst att vi ska kunna erbjuda Dig som gravrättsinnehavare en mer praktfull och blommande rabatt, men även att underlätta arbetet för våra vaktmästare.

Viktigt! Då lådorna har ett undre vattenmagasin som fylls på med jämna mellanrum, är det viktigt att ej vattning ovanifrån förekommer, då det kan orsaka att växterna övervattnas. Det är helt naturligt att jordytan känns torr.

Om Du har några frågor eller någon invändning mot detta ber vi Dig vänligen kontakta oss. Hör vi ingenting ifrån Dig kommer vi att påbörja arbetet med att montera ut planteringslådorna så snart tjänlig väderlek infinner sig.