Musik och körer

Musiken har en särskild plats i mångas hjärtan. Därför är den också, och har alltid varit, en stor och omistlig del av kyrkans liv.

Sång och musik har alltid följt människan åt och hjälpt oss att ge uttryck för känslor som sorg, rädsla och glädje.

I Svenska kyrkan finns plats för all typ av musik. Här i församlingen i Nykvarn kan du utveckla ditt musikintresse genom att lyssna på musik i gudstjänster, sjunga i kör eller gå på konsert.

Är du särskilt intresserad av att sjunga har vi fyra körer som alltid välkomnar nya deltagare! Två körer för vuxna och två för barn.

Nu hoppas vi på att vi får starta körövningarna igen i september 2021. Vi följer FHM:S rekommendationer och allmänna restriktioner.

MUSIKER/KÖRLEDARE I FÖRSAMLINGEN:

Vuxenkörer: Annelie Haager
Barnkörer: Annika Slavova Sandström

Annelie Haager

Annelie Haager

Turinge-Taxinge församling

Organist

Annika Slavova Sandström

Annika Slavova Sandström

Turinge-Taxinge församling

Kantor

Mer om Annika Slavova Sandström

Talar även teckenspråk