Musik och körer

Musiken har en särskild plats i mångas hjärtan. Därför är den också, och har alltid varit, en stor och omistlig del av kyrkans liv.

Sång och musik har alltid följt människan åt och hjälpt oss att ge uttryck för känslor som sorg, rädsla och glädje.

I Svenska kyrkan finns plats för all typ av musik. Här i församlingen i Nykvarn kan du utveckla ditt musikintresse genom att lyssna på musik i gudstjänster, sjunga i kör eller gå på konsert.

Är du särskilt intresserad av att sjunga har vi flera körer som gärna välkomnar nya deltagare! Två körer för vuxna och två för barn.

MUSIKER/KÖRLEDARE I FÖRSAMLINGEN:

Vuxenkörer: Annelie Haager
Barnkörer: Annika Slavova Sandström