Motorer & Käk

Motorer & käk är en plats för motorburen ungdom (13-25) i Nykvarn där de kan känna gemenskap. Välkommen att besöka garaget via Facebookgruppen: Motorer & käk i Nykvarn

Öppet: Måndag och Torsdag kl. 17.00-20.00

Motorer & käk är en plats för motorintresserad ungdom (13-25 år) i Nykvarn där de kan känna gemenskap. Till Färgvägen 7 kommer bilar, A-traktorer och Epor, mopeder och cyklar och alla är välkomna. Verksamheten är öppen och gratis. 

Vi brukar grilla, lyssna på musik, meka, dela huvudbry och skratta i mängder. Vi planerar evenemang, resor och utbildningar tillsammans i t.ex. HLR samt brandbekämpning i samarbete med räddningstjänsten och polismyndigheten.

Via Facebook gruppen kan du få information om vad som händer och planeras samt göra bokningsförfrågningar av billyften. Följ instruktionerna på gruppsidan.

Länk: https://www.facebook.com/groups/2173490552735028

 

Motorer & käk började som en idé, efter en träff i Nykvarnskyrkan, där ungdomarna lade fram sina önskemål. Syftet med projektet var och är att skapa en trygg miljö för motorintresserade ungdomar, som stärker deras position i samhället och på vägarna. Vi ville visa att ungdomar med motorintresse kan vara en resurs till samhället och där av vara en samhällsnytta. 

Vi ville även visa på att Svenska kyrkan är en naturlig och viktig aktör i samhället, som vill stötta, lyssna och finnas där ” när livet händer”.

Idag är det Svenska kyrkan som är drivande i projektet, Rönnows Fordonsservice AB, Lådbilslandet i Nykvarn samt Nykvarns kommun som är medarrangörer.