Motorer & Käk

OBS! Under rådande situation är verksamheten inställd. Motorer och käk är en plats för motorburen ungdom (15-25)i Nykvarn att känna gemenskap. Verksamheten är öppen och gratis, det är bara att dyka upp.

Under rådande situation är verksamheten inställd.

Motorer och käk är en plats för motorburen ungdom (15-25)i Nykvarn att känna gemenskap. Till Färgvägen 7 kommer bilar, mopeder, epa och A-traktorer alla är välkomna. Verksamheten är öppen och gratis, det är bara att dyka upp.
Vi brukar grilla, lyssna på musik, mecka, dela huvudbry och skratta i mängder, och i framtiden planerar vi att göra många olika evenemang som kan falla alla i smaken t.ex. utbildning i HRL samt kunskap och information från räddningstjänst/polisen.

Syftet med projektet är att skapa en trygg miljö för de motorintresserade ungdomarna, som stärker deras position i samhället och på vägarna. Samt ge möjlighet till ett ökat motorintresse, för att hålla landsbygden och samhället levande.

 Motorer och käk började som en idé, efter en träff i Nykvarnskyrkan, där ungdomarna lade fram sina önskemål och idéer så landande vi i Motorer och käk på Färgvägen 7.

I Nykvarn finns många motorburna ungdomar och Motorer och Käk vill skapa en mötesplats för ungdomar med motorintresse.

Vi vill även visa på att Svenska kyrkan är en naturlig och viktig aktör i samhället, som vill stötta, lyssna och finnas till för alla ungdomar i Nykvarn. Att Svenska Kyrkan finns där ”när livet händer”.

 Idag är det Svenska kyrkan som är drivande i projektet, Autoexperten i Nykvarn, Lådbilslandet och Nykvarns kommun som är medarrangörer.

 Vill du veta mer om vad som händer på Färgvägen 7 och Motorer och käk, följ våran facebookgrupp -Motorer och käk i Nykvarn.