Hållbarhet

Vi som arbetar i församlingen vill värna om den vackra levande jord som Gud skapat. Miljötänket finns därför alltid med i det vi gör.

Källsortering

I Turinge-Taxinge församling källsorterar vi papper, kartong, mjuk/hård plast, glas och komposterbart.

Inköp av ekologiska varor och Fair Trade

Vi använder miljövänliga rengöringsmedel och köper i största möjliga mån in ekologiska livsmedel, särskilt frukt o grönt, till verksamheterna.

Kyrkorådet har år 2013 beslutat att vi ska använda oss av Fair Trade-märkta varor i så stor utsträckning som det är möjligt, för att värna arbetsvillkoren för människor i fattiga länder. 

Vi storhandlar en gång i veckan för att spara tid och pengar, och genom det bidrar vi också till att minska de utsläpp som resor till affären för med sig.

Energiöversyn

Som ett led i miljöarbetet har egendomsutskottet i församlingens kyrkofullmäktige påbörjat en översyn av vår energianvändning. Det gäller såväl vilken sorts energi vi använder, som hur vi kan minska våra kostnader för energi.

I dag baseras mycket av uppvärmningen av våra lokaler på el. Vi har redan bytt till bergvärme i tre av våra största energislukare; Herrgården, Turinge kyrka samt prästgården. I andra lokaler har luftvärmepumpar ersatt direktverkande el. Nästa projekt i vår översyn gäller Taxinge kyrka.

Vår ledstjärna är att få bort all direktverkande el och byta till mindre energikrävande uppvärmning. Dessutom vill vi påverka miljön så lite som möjligt genom att tex använda el från vattenkraft och vind.

Second hand - Lilla loppan

Sedan några år tillbaka finns en Second hand-butik (Lilla loppan) för barnkläder och leksaker i den högra flygeln på Herrgården i Nykvarn. Butiken startades av församlingen men drivs nu i kommunal regi.

På hyllorna finns förutom barnkläder och leksaker mängder av babyartiklar såsom bärselar och babysitter, barnböcker och barnskor - och vi kan verkligen rekommendera ett besök!

När du hittat något som du vill ha lämna gärna ett frivilligt bidrag, valfritt belopp, i insamlingsbössan i hallen. Intäkterna går oavkortat till Svenska kyrkans internationella arbete.