Lunchbön i Nykvarnskyrkan

Tisdag - fredag kl.12.00 OBS! Sista tillfället innan sommaren är 24 juni 2021. Start igen 3 augusti 2021.

Tisdag - fredag klockan 12 ringer vi in till lunchbön i Nykvarnskyrkan. En stilla stund i gemenskap som tar ca 10 minuter där vi följer en enkel ordning med plats för bön, stillhet, musik och ljuständning. Vi läser under hösten Romarbrevet från början till slut.

Välkommen in på lunchen. Landa, samla kraft så du kan gå ut i din vardag igen.