Lunchbön i Nykvarnskyrkan

Tisdag - fredag kl.12.00. En stilla stund i ro med plats för bön, stillhet, musik och ljuständning.

Tisdag - fredag klockan 12 ringer vi in till lunchbön i Nykvarnskyrkan. En stilla stund i gemenskap som tar ca 10-15 minuter där vi följer en enkel ordning med plats för bön, stillhet, musik och ljuständning. 

Välkommen in på lunchen. Landa, samla kraft så du kan gå ut i din vardag igen.