Tidningen Livet

I "Livet" hittar du bl.a. temaartiklar, information om grupper och verksamheter samt kalendarium för gudstjänster och konserter.

Öppna den i pdf-format nedan.

Tidningen delas ut tre gånger per år till samtliga hushåll i Nykvarns kommun.

Har du några frågor om tidningen, kontakta gärna redaktör Viktoria Gutung
på tel 076- 827 1156 eller via viktoria.gutung@svenskakyrkan.se