Lapidarium

Ett slags utemuseum för gamla gravstenar, dessa stenar var tidigare golv i Turinge kyrka

Lapidarium

(Av latinets ord för sten)

Under 2020 byggdes ett Lapidarium på Turinge kyrkogårds norra sida.

Det är ett slags utemuseum för gamla gravstenar, dessa stenar var tidigare golv i Turinge kyrka, de har i många år stått lutade mot muren på kyrkogården.
Sommaren 2017 renoverade kyrkogårdsmuren och i samband med detta så flyttades alla stenarna.

Nu är de uppställda i ett Lapidarium, där de äldre gravstenarna kan berätta med sina inskriptioner och materiel, om vår gemensamma historia. De äldsta stenarna är från 1600-talet

Genom att ställa upp gravstenarna, säkra och skydda dem kan en del av
Turinge-Taxinge församlings kulturarv bevaras för framtiden.