Kyrkoråd

Mandatperiod 2018-2021

 

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Ordinarie ledamöter
Kristina Rosén, förste vice ordförande
Karl-Erik Johansson
Barbro Eriksson

Ersättare
Adam Rosén Andersson
Maria Salberg
 

Centerpartiet i Turinge-Taxinge församling
Ordinarie ledamöter
Lennart Ygstedt, ordförande
Carl-Eric Olsson

Ersättare
Birgitta Grenfeldt

Samling för Svenska kyrkan i Turinge-Taxinge församling
Ordinarie ledamöter
Hans Walmstedt
Anne-Marie Fimmerstad, andre vice ordförande

Ersättare
Britt-Marie Ellis Nygren

Sverigedemokraterna
Ersättare
Patrick Claesson

Sverigefinska medlemmar i Turinge-Taxinge församling
Ordinarie ledamöter
Seppo Kauppi

Övriga
Dan Fagerlund (Länsstyrelsens ombud i begravningsfrågor)
Patrik Ingemansson, kyrkoherde (kyrkoherden i församlingen är ständig ledamot i kyrkorådet)

Har du några frågor som rör kyrkorådet och dess arbete, kontakta gärna ordförande Lennart Ygstedt på tel 070-691 37 59.