Kyrkoråd

Mandatperiod 2022-2025

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Ordinarie ledamöter:
Kristina Rosén, förste vice ordförande
Barbro Eriksson
Tommy Rova

Ersättare:
Adam Rosén Andersson
Vakant ersättare

Turinge-Taxinge församlings Kyrkoallians
Ordinarie ledamöter:
Lennart Ygstedt, ordförande KR
Seppo Kauppi
Joakim Rennemark

Ersättare:
Birgitta Grenfeldt
Carl-Eric Olsson
Lotta Rennemark

Samling för Svenska kyrkan i Turinge-Taxinge församling
Ordinarie ledamöter
Rolf Pettersson
Anne-Marie Fimmerstad, andre vice ordförande

Övriga
Dan Fagerlund (Länsstyrelsens ombud i begravningsfrågor)
Patrik Ingemansson, kyrkoherde (kyrkoherden i församlingen är ständig ledamot i kyrkorådet)

Har du några frågor som rör kyrkorådet och dess arbete, kontakta gärna ordförande Lennart Ygstedt på tel 070-691 37 59.

Protokoll