Kyrkofullmäktige

Mandatperiod 2022-2025 Nästa sammanträde 16 maj.

--------------------

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter: 
Karl-Erik Johansson, ordförande
Kristina Rosén 
Barbro Eriksson 
Sven Eklund 
Tommy Rova 
Joana Nilsson 
Krister Eriksson 

Ersättare:
Maria Salberg 
Adam Rosén Andersson 
Kersti Stattin 
Eva Johansson 

Turinge-Taxinge församlings Kyrkoallians

Ordinarie ledamöter:
Lennart Ygstedt 
Lotta Rennemark
Seppo Kauppi 
Gunvor Strömbom 
Joakim Rennemark 
Birgitta Grenfeldt 
Carl-Eric Olsson 
Börje Larssson 
Harri Porttila, förste vice ordförande
Anneli Tikkanen-Rozsa
Vakant ledamot

Ersättare:
Mikael Kjelleros Endrell 
Bengt Lindén 
Svea Johansson
Torsten Björnberg

Samling för Svenska kyrkan i Turinge-Taxinge församling

Ordinarie ledamöter:
vakant ledamot
Anne-Marie Fimmerstad
Britt-Marie Ellis Nygren
Peter Olsson 

Ersättare:
Lena Schulte-Austum

Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter:
Patrick Claesson
Plats ej tillsatt
Plats ej tillsatt

Förtroendevalda revisorer

Ordinarie:
Jan Eriksson
Kerstin Eriksson

Ersättare:
Elisabet Strömberg
Joana Nilsson