Kyrkofullmäktige

Mandatperiod 2018-2021

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Ordinarie ledamöter:
Karl-Erik Johansson, Ordförande
Kristina Rosén
Adam Rosén
Ingrid Lindskog
Sven Eklund
Krister Eriksson
Eva Johansson
Hans Persson

Ersättare:
Kersti Stattin
Barbro Eriksson
Lillemor Garbenius-Källström
Marie Fahlgren


Centerpartiet i Turinge-Taxinge församling
Ordinarie ledamöter:
Lennart Ygstedt
Gunvor Strömbom
Börje Larsson
Carl-Eric Olsson
Birgitta Grenfeldt
Suzette Säfström
Johan Grenfeldt

Ersättare:
Christer Koch
Torsten Björnberg

Samling för Svenska kyrkan i Turinge-Taxinge församling
Ordinarie ledamöter:
Anne-Marie Fimmerstad
Hans Walmstedt
Johan Hornfeldt
Britt-Marie Ellis Nygren
Jan Fimmerstad

Ersättare:
Inger Rotevall
Tini Pella
Anita Jansson

Sverigedemokraterna
Ordinarie ledamöter:
Patrick Claesson

Sverigefinska medlemmar i Turinge-Taxinge församling
Ordinarie ledamöter:
Seppo Kauppi
Harri Porttila

Ersättare:
Anneli Tikkanen-Rozsa
Mervi Svensson

 

Förtroendevalda revisorer

Ordinarie:
Rolf Markström
Kerstin Eriksson

Ersättare:
Anette Paulerud
Johan Mörner