Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hjälp att sköta graven

Mot en avgift kan kyrkogårdsförvaltningen hjälpa dig som inte själv vill eller kan sköta gravplatsen. Genom att teckna ett gravskötselsavtal överlåter du ansvaret.

Fakturering av gravskötsel sker per år.

From år 2013 använder vi planteringslådor för att förbättra gravskötseln, läs mer om det här.


Skötselavtal på ett år, utan plantering
Vårt enklaste ettårsavtal inkluderar löpande skötsel av graven (klippning av buskar etc) men ingen plantering. 

Skötselavtal på ett år, med plantering
Vill du få hjälp med den löpande skötseln av graven samt planteringen kan du teckna ett ettårsavtal med plantering. I avtalet ingår då en sommarplantering.

Du kan även, mot en tilläggskostnad, beställa vår-, höst-  och vinterdekorationer. 

Ring på telefon 08-554 909 20 för aktuella priser och information om hur du tecknar avtal.

Beställningsjobb
Vi tar emot beställningar på enskilda blommor, arrangemang, gravljus och större arbeten såsom montering av gravgårdar, riktning och tvättning av gravstenar och plantering av nya växter.

Ring på telefon 08-554 909 20 för att göra din beställning.