Nattvard
Foto: Magnus Aronson

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst i någon av Nykvarns kyrkor!

Att fira regelbunden gudstjänst är något många finner som vilsamt. Antingen om det är på en vardag i en enkel veckomässa eller i söndagens högmässa. Alla former av gudstjänst återspelar närhet och högtidlighet.

I kyrkorummet får man en stund för sig själv och Gud. Församlingen förenas i bön och sång. Man får lyssna till texter som har talat till människor i flera tusen år och i en predikan eller betraktelse får tänka efter hur dessa texter kan förstås in i vår vardag, i Nykvarn mer än 2000 år senare.

Gudstjänst är vila och en början och ett avslut på veckan. Lägg av er allt som har varit och samla ny kraft. Någon har kallat det som "att ladda batterierna" och det är precis så vi vill att det ska vara.

Församlingen firar gudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag - hela året. Samt veckomässor i Nyvkarnskyrkan varje onsdag kl 18. Lunchbön firas i Nykvarnskyrkan tisdag-fredag kl 12 under terminerna. 

Gudstjänster på finska firas en söndag i månaden och vid några tillfällen under året firas den söndagliga gudstjänsten på två språk, svenska och finska.

Följ oss på Facebook eller läs vidare i kalendariet för att veta mer.

Kvinna med varsitt gossedjur på axeln: ängel och djävulen.

Tankar inför helgen – en blogg där präster funderar utifrån söndagens texter

Jag tror att ni som läser detta har väldigt olika inställning till talet om änglar och demoner. För en del är det viktigt och för andra väldigt svårt att ta till sig. Jag hoppas att ni alla ska få glädje av poängen jag till slut kommer fram till. Läs Tankar inför helgen med prästen Tomas Jarvid.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Lär dig lite mer om Bibeln

Bibeln består av 77 böcker, skrivna av olika författare och i olika tider. De äldsta är från cirka 900 före Kristi födelse och de yngsta från ca 100 efter Kristi födelse. Läs mer om Bibelns olika delar här.