Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravvårdssäkring på våra kyrkogårdar

Viktig information till dig som har en gravrätt i Nykvarn. Under våren 2018 genomfördes gravvårdssäkring på Turinge-Taxinges kyrkogårdar.

Arbetet med gravstenssäkringen på båda kyrkogårdarna har utförts av Yster Construction AB och uppfyller Centrala Gravvårdskommitténs (GKC) krav. De gravrättsinnehavare som berörs har meddelats via brev. Sista datum att skicka in svarstalongen var den 1 augusti och ni som inte gjort det ännu har möjlighet att göra det i efterhand. Där anger ni hur er gravvård kommer att säkras alt. lämnas tillbaka till förvaltningen.

Bakgrund
Bakgrunden till gravstenskontrollen är att flera olyckor har skett på grund av vältande gravstenar. Testerna har utförts i enlighet med CGK:s (Centrala gravvårdskommittén) riktlinjer på alla gravstenar som är högre än 30 cm.

För att en gravsten ska anses som säker ska den uppfylla följande:

  1. Gravstenen får inte luta för mycket.
  2. Det ska finnas minst två "dubbar" med en viss tjocklek.
    (beroende på stenens storlek)
  3. Gravstenen ska tåla ett tryck av 35 kg.

Har du några frågor? Kontakta kyrkogårdsföreståndare Jimmy Bäckström på telefon 076-827 11 53 eller administratör Erika Nordén på telefon 076-827 15 87.

Vi ber om ursäkt om det orsakat bekymmer för er.