Gravskick i församlingen

I Turinge-Taxinge församling i Nykvarn kan du välja mellan traditionell gravplats (enskilda gravar för kista eller urna), minneslund och askgravlund.

I Turinge-Taxinge församling i Nykvarn kan du välja mellan traditionell gravplats (enskilda gravar för kista eller urna), minneslund och askgravlund. 


TRADITIONELL GRAVPLATS
En traditionell gravplats är en gravplats med gravrätt, det vill säga en enskild, utmärkt grav där antingen en urna eller en kista sätts ner. Den enskilda graven märks oftast ut med en gravsten som gravrättsinnehavaren beställt.

I Turinge-Taxinge församling finns traditionella gravplatser både på Turinge kyrkogård och Taxinge kyrkogård.

Gravsättning på traditionell gravplats
En kista kan sättas ner direkt efter begravningen (jordbegravning), en urna oftast några veckor efter begravningen, ofta i samband med en kort andakt. Urnsättningen kan ske med eller utan anhöriga, enligt önskemål. Gravrätten är 25 år, men kan vanligtvis förlängas. Om gravrätten övergår till kyrkogårdsförvaltningen efter dessa 25 år kan graven återanvändas.

Utsmyckning av traditionell gravplats
En traditionell gravplats får smyckas med gravsten, växter, blommor och gravljus.

Skötsel av traditionell gravplats
När det gäller en traditionell grav med gravrätt är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för skötseln. Genom att teckna ett gravskötselsavtal kan du som gravrättsinnehavare mot en avgift lämna över gravskötseln till kyrkogårdsförvaltningen. Klicka här för information om gravskötselavtal.

MINNESLUND
En minneslund är en gravplats utan gravrätt, det vill säga en gemensam men anonym gravplats. Den enskilda graven märks inte ut och det finns heller ingen uppgift om exakt var nedsättningen av askan sker.

I Turinge-Taxinge församling finns minneslund både i Kungsbrolunden på Turinge kyrkogård och på Taxinge kyrkogård.

Gravsättning i minneslund
Som anhörig får du inte vara med vid gravsättningen av askan. När gravsättningen har skett skickar kyrkogårdsförvaltningen ett meddelande till dödsboet.

Utsmyckning i minneslunden
Det finns en gemensam plats för levande snittblommor och gravljus vid minneslunden. Det är inte tillåtet att plantera växter.

Skötsel av minneslund
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av minneslunden. Skötseln kostar inte något.

ASKGRAVLUND
På Turinge kyrkogård, bredvid minneslunden i Kungsbrolunden, finns sedan hösten 2012 en askgravlund.

En askgravlund är en gravplats utan gravrätt, det vill säga en gemensam men anonym gravplats. Den kan jämföras med en modern form av minneslund.

Den enskilda graven märks inte ut, men kyrkogårdsförvaltningen sätter upp en minnesplatta med födelse- och dödsår på en gemensam plats i anslutning till askgravlunden. Namnskylten sitter uppe i 25 år och tas därefter bort. Kostnaden för skötsel av askgravplatsen är 2000 kr (engångskostnad) och kostnaden för minnesplattan är 1000 kr, vilket debiteras dödsboet.

Gravsättning i askgravlund
Gravsättning sker i kronologisk ordning. Anhöriga är välkomna att vara med vid gravsättningen.  

Utsmyckning i askgravlund
Askgravlunden har en gemensam, anvisad plats för levande snittblommor och gravljus. Det är inte tillåtet att plantera växter. Som anhörig får du skriva under ett avtal där du accepterar de villkor för utsmyckning som gäller för askgravlunden.

Skötsel av askgravlund
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av askgravlunden.

Frågor om gravskick eller visning av gravplats?
Vill du se olika typer av gravplatser och gravskick går det bra att boka en visning. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen:
Direkt: 08-554 909 40
E-post: turinge-taxinge.kgf@svenskakyrkan.se

 • Kyrkogårdsförvaltningen expedition

  Kyrkogårdsförvaltningen expedition

  TURINGE-TAXINGE FÖRSAMLING

  Kyrkogård

  Mer om Kyrkogårdsförvaltningen expedition

  Öppettider mån 9-12 tis 12-15 ons-fred 9-12. Helgfria vardagar.