Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravsättning

Alla arbeten som bedrivs inom begravningsverksamheten utförs på ett värdigt och respektfullt sätt, utifrån etiska värderingar.

Hänsyn tas till den avlidne, de anhöriga samt andra besökande till kyrkogårdarna.

Vid första återfyllningen täcker man försiktigt kistan med jord med hjälp av spade. Resterande återfyllning sker också manuellt från en jordlåda eller en traktorskopa. Alla större stenar plockas bort före återfyllningen. Gravkullen täcks med finare jord. Ingen komprimering eller vattenpackning sker då man återfyller graven. Då sättningar förekommer efter regn och vid upptinad tjäle, räknar vi med upp till 6 månaders succesiv påfyllning av graven.

Gravsättning/sänkning av kistan sker oftast direkt efter begravningsgudstjänsten. Begravningsentreprenören eller arbetsledaren vid kyrkogården ser till att allt sker på ett värdigt och respektfullt sätt.