Foto: Stefan Christophs

Gravrätt och gravplats

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats utan kostnad i 25 år. Det finns två sorters gravplatser: gravplats med gravrätt och gravplats utan gravrätt.

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats utan kostnad i 25 år. Det finns två sorters gravplatser: gravplats med gravrätt och gravplats utan gravrätt.


Att tänka på när du väljer gravplats
De olika typerna av gravplats har olika möjligheter och begränsningar. Det viktigaste när du väljer gravplats är att i största möjliga mån följa den avlidnes önskan. Men det kan också vara bra att fundera över vilket ansvar du som anhörig är beredd att ta vad gäller skötseln av gravplatsen, såväl idag som i framtiden.

Boka tid för visning av olika gravplatser
Det går bra att ringa kyrkogårdsexpeditionen på tel 08-554 909 40 om du vill boka tid för visning av olika gravplatser.

GRAVPLATS MED GRAVRÄTT
En gravplats med gravrätt innebär en egen utmärkt grav. Exempel på gravplatser med gravrätt är en traditionell kist- eller urngravplats med gravsten. Gravrätten gäller i 25 år och kan sen förnyas.

Gravrättsinnehavare måste utses
Väljer du en gravplats med gravrätt ska en eller flera levande anhöriga utses till gravrättsinnehavare.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för
• vem som får gravsättas på gravplatsen
• hur gravplatsen ska smyckas
• att gravplatsen är i ordning.

Missköts graven kan gravrätten återkallas. Genom att teckna ett gravskötselsavtal kan du som gravrättsinnehavare mot en avgift lämna över gravskötseln till kyrkogårdsförvaltningen.  Klicka här för att läsa mer om våra tjänster kring gravskötsel.

Att överlåta en gravrätt
Om en gravrättsinnehavare avlider eller andra omständigheter gör att gravplatsen står utan gravrättsinnehavare måste dödsboet eller närmast anhörig meddela kyrkogårdsförvaltningen om förändringen.  Gravrätten kan då överlåtas till en annan anhörig till någon som ligger begravd i gravplatsen.

Att återlämna en gravrätt
Som gravrättsinnehavare kan du när som helst välja att avbryta din gravrätt. Ansvaret för gravplatsen går då automatiskt över till kyrkogårdsförvaltningen. De fredar gravplatsen i 25 år efter senaste gravsättningen. Efter denna tid kan andra komma att begravas på platsen.

GRAVPLATS UTAN GRAVRÄTT
En gravplats utan gravrätt innebär en gemensam men anonym grav. Exempel på gemensamma gravplatser utan gravrätt är minneslundar och askgravlundar. Du som anhörig har ingen egen gravplats att gå till utan delar platsen med andra anhöriga.

Frågor om gravrätt och gravplats?
Välkommen att höra av dig till kyrkogårdsexpeditionen:
Direkt: 08-554 909 40
E-post: turinge-taxinge.kgf@svenskakyrkan.se

Visning av gravplats
Vill du se olika typer av gravplatser och gravskick går det bra att boka en visning.
Kyrkogårdsexpeditionen:
Direkt: 08-554 909 40
E-post: turinge-taxinge.kgf@svenskakyrkan.se.

 • Kyrkogårdsförvaltningen expedition

  Kyrkogårdsförvaltningen expedition

  TURINGE-TAXINGE FÖRSAMLING

  Kyrkogård

  Mer om Kyrkogårdsförvaltningen expedition

  Öppettider mån 9-12 tis 12-15 ons-fred 9-12. Helgfria vardagar.