Kugghjul

Förtroendevalda

Kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkoval som äger rum vart fjärde år. Att vara förtroendevald är ett ansvarsfullt uppdrag.

Vid kyrkovalet väljs ledamöter till församlingens kyrkofullmäktige, som sedan tillsätter en "styrelse" i form av ett kyrkoråd. Kyrkorådet har till uppgift att tillsätta resurser som kyrkoherden förvaltar tillsammans med övrig personal, i arbetet med att nå församlingens verksamhetsmål.

Här hittar du protokoll från sammanträden samt information om vilka som är förtroendevalda i Turinge-Taxinge församling.

Kyrkofullmäktige

Mandatperiod 2022-2025 Nästa sammanträde 16 maj.

Kyrkoråd

Mandatperiod 2022-2025

Egendomsutskott

2022-2025

Ekonomiutskott

2022-2025

Arbetsutskott

2022-2025