Fastighetsutskott

Fastighetsutskottets ordinarie ledamöter  
Börje Larsson, Ordförande
Ingrid Lindskog
Britt-Marie Ellis Nygren
Tauno Lammi
                                                                
På kyrkoherdens uppdrag: Jimmy Bäckström, kyrkogårds- och fastighetsansvarig