Egendomsutskott

2022-2025

Egendomsutskottets ledamöter  
Börje Larsson, ordförande
Krister Eriksson
Tauno Lammi
Britt-Marie Ellis Nygren
Tommy Rova
Gunvor Strömbom
Patrik Ingemansson, kyrkoherde

Dan Fagerlund, kommunens begravningsombud (endast frågor som berör begravningsverksamheten)
                                                                
På kyrkoherdens uppdrag: Henrik Lindkvist, kyrkogårdschef (fr o m 1 feb 2022). Jimmy Bäckström, fastighetsansvarig och Erika Nordén, förvaltningsassistent. 

Egendomsutskottet ersätter tidigare Fastighetsutskott och Kyrkogårdsutskott. Utskottet bereder frågor till Arbetsutskottet som berör fastigheter och begravningsfrågor.