Få hjälp och stöd!

Stöd i utsatta situationer?

Svenska kyrkan i Nykvarn kan stötta dig som befinner dig i en utsatt situation. Vi lyssnar och samtalar gärna både enskilt och i olika former av grupper. Våga höra av dig om du behöver. Vi finns för dig!