Foto: Patrik Ingemansson

Kören Existens

En blandad vuxenkör som sjunger musik från alla genrer! Kören arbetar i projekt inför konserter och medverkar även i församlingens olika gudstjänster. 
Det finns plats för fler tenorer och basar i kören. Vi ser helst att du har körvana och kan lite om noter.

Kontakta körledaren om du vill vara med och sjunga!

Repetition: torsdagar kl. 18.30-20.30 i Herrgården

Verksamhetsansvarig: Annelie Haager, organist
E-post: annelie.haager@svenskakyrkan.se
Tfn: 076-827 11 58

 

Foto: Magnus Bleckert