Kören Existens

Körövningarna startar förhoppningsvis igen torsdagen den 2 september!

En blandad vuxenkör som sjunger musik från alla genrer! Kören arbetar i projekt inför konserter och medverkar även i församlingens olika gudstjänster.

Kontakta körledaren om du vill vara med och sjunga! 

Repetition: torsdagar kl. 18.30-21.00 i Herrgården

Verksamhetsansvarig: Annelie Haager, organist
E-post: annelie.haager@svenskakyrkan.se
Tfn: 076-827 11 58