Kören Existens

Körövningarna är inställda november-december 2020.

En blandad vuxenkör som sjunger musik från alla genrer! Kören arbetar i projekt inför konserter och medverkar även i församlingens olika gudstjänster.

Kontakta körledaren om du vill vara med och sjunga! Vi följer FHM:s rekommendationer för körer och tar inte in nya körsångare för närvarande

Repetition: torsdagar kl. 18.30-21.00 i Herrgården

Verksamhetsansvarig: Annelie Haager, organist
E-post: annelie.haager@svenskakyrkan.se
Tfn: 076-827 11 58