Erik Dahlberghs kor i Turinge kyrka

Nyfiken på Turinge kyrka och det kor som Erik Dahlbergh lät uppföra? Här hittar du lite intressant fakta.

Erik Dahlbergh (1625-1703), berömd upphovsman  till verket ”Suecia antiqua et hodierna”, ”Det forna och nuvarande Sverige”, ritade själv sitt gravkor med inspiration från italiensk barockstil.

Stuckaturerna har italienaren Brentano gjort, de är bland de bäst bevarade från denna tid. I Tyskland inköptes sandstensskulpturerna Tron och Hoppet gjorda av den flamländske skulptören Millich samt de stora vaxljusen från 1600-talet. De används ej längre.

I taket finns skulpturer av de fyra evangelisterna: Markus (Lejon), Matteus (Ängel), Lukas (Oxe) och Johannes (Örn). Där finns också reliefer av Kristi dop (mot norr), korsfästelse (mot söder), uppståndelse (mot väster) och återkomst (mot öster).

Altarprydnaden i karolinsk barockstil är gjord av Zacharias Jerling 1690, efter ritningar som Dahlbergh godkänt.

Glasmålningen – Den heliga staden Jerusalem - är från 1898, motiv efter Dahlberghs liv.

Dahlbergh skänkte församlingen en silverkanna till nattvarden och ett s k kalkkläde gjort av linne med guldbroderier.

Fanorna i taket ledde begravningsföljet vid Dahlberghs begravning, de visar hans grevliga och friherrliga värdighet.

Han testamenterade en summa motsvarande ca 800 000 kr (2000 riksdaler i silver) till underhåll av gravkoret.

Efter ett åsknedslag 1802 krävdes ombyggnad av kyrkan, och en skyhög tornspira ersattes inte.

Porträttet på södra väggen föreställande Erik Dahlbergh är målat av David Klöker Ehrestrahl.

På norrväggen hänger begravningsvapen för sönerna Erik 4 år, Wilhelm 22 år och Carl Gustaf 25 år (tre hjälmar betyder grevlig värdighet).

Övrigt av stort intresse i och utanför kyrkan:
Dopfunten är av gråsten och dopkitteln av försilvrad koppar från 1912.

Georg Otto Stiernhielms (skaldens son, som hade en gård i närheten) begravningsvapen hänger ovanför predikstolen.

Bonaden vid dopfunten och kormattan skänktes vid restaureringen 1960.

Orgelfasaden från 1794 bevarades då ny orgel byggdes år 1920. Runstenen är ett av de intressantaste dokumenten från 1000-talets Sörmland. Kors bland runorna tyder på begynnande kristet inflytande.

Kyrkans äldsta del finns i vapenhuset och man kan skymta en bit av en takvalvsbåge av sten längst ner mot golvet.

Kyrkoherde Roselius med maka vilar vid södra väggen; graven är från 1698.