Ekonomiutskott

Ledamöter ekonomiutskottet

Karl-Erik Johansson, ordförande
Joakim Rennemark
Bengt Lindén
Anne-Marie Fimmerstad

På kyrkoherdens uppdrag: Ellenor Belsing, kamrer 

 
För protokoll från detta utskott, kontakta församlingsexpeditionen på tel 08-554 909 20.