Foto: Frida Stjärnström

KÖREN CANTATE!

Turinge-Taxinge kyrkokör har bytt namn och nu heter kören Cantate!

Kören Cantate är en traditionell kyrkokör som sjunger i gudstjänsten 4-5 gånger/termin och ibland gör egna konserter, själva eller tillsammans med andra körer. Repertoaren är bred och rymmer allt från visor till sakrala mässor. 

P g a pandemins restriktioner avvaktar vi med terminsstart till som tidigast onsdagen den 2 februari 2022.


Repetition: Onsdagar kl. 18.30-20.30 i Herrgården

Kontakta körledaren om du vill vara med och sjunga!  

Körledare: Annelie Haager, organist
E-post: annelie.haager@svenskakyrkan.se
Tfn: 076-827 11 58