KÖREN CANTATE!

Turinge-Taxinge kyrkokör har bytt namn och nu heter kören Cantate!

Körövningarna startar förhoppningsvis onsdagen den 1 september 2021!

 

Kören Cantate är en traditionell kyrkokör som sjunger i gudstjänsten 4-5 gånger/termin och ibland gör egna konserter, själva eller tillsammans med andra körer. Repertoaren är bred och rymmer allt från visor till sakrala mässor.
Repetition: onsdagar kl. 18.30-20.30 i Herrgården

Köeledare: Annelie Haager, organist
E-post: annelie.haager@svenskakyrkan.se
Tfn: 076-827 11 58