Damkören Cantate

Cantate är en traditionell kyrkokör som består av enbart damer.

Cantate medverkar i församlingens gudstjänster och konserter ca 10 ggr/år. Repertoaren är bred och rymmer allt från visor till sakrala mässor. 

Repetition: Onsdagar kl. 18.30-20.30 i Herrgården

Kontakta körledaren om du vill vara med och sjunga!  

Körledare: Annelie Haager, organist
E-post: annelie.haager@svenskakyrkan.se
Tfn: 076-827 11 58

 

 

cantate