KÖREN CANTATE!

Turinge-Taxinge kyrkokör har bytt namn och nu heter kören Cantate!

Kören Cantate är en traditionell kyrkokör som sjunger i gudstjänsten 4-5 gånger/termin och ibland gör egna konserter, själva eller tillsammans med andra körer. Repertoaren är bred och rymmer allt från visor till sakrala mässor. Just nu siktar vi mot att äntligen få vara med och sjunga i våra gudstjänster igen, första gången blir den 3/10 i Turinge!!
Repetition: onsdagar kl. 18.30-20.30 i Herrgården

Kontakta körledaren om du vill vara med och sjunga!  

Körledare: Annelie Haager, organist
E-post: annelie.haager@svenskakyrkan.se
Tfn: 076-827 11 58