Damkören Cantate

Cantate är en traditionell kyrkokör som består av enbart damer.

Cantate medverkar i församlingens gudstjänster ca 10 ggr/år och gör ibland konserter, själva eller tillsammans med andra körer. Repertoaren är bred och rymmer allt från visor till sakrala mässor. Terminsstart 25 januari.

Repetition: Onsdagar kl. 18.30-20.30 i Herrgården

Kontakta körledaren om du vill vara med och sjunga!  

Körledare: Annelie Haager, organist
E-post: annelie.haager@svenskakyrkan.se
Tfn: 076-827 11 58