Dataskyddsombud i Turinge-Taxinge församling

Här kan du läsa om vem som är utsedd till vårt Dataskyddsombud som bevakar att vi behandlar våra personuppgifter enligt lagen om GDPR.

För Turinge-Taxinge församling har ett Dataskyddsombud utsetts, som är den som ska övervaka efterlevnad av regelverket och ge råd och stöd. Dataskyddsombudet är Datainspektionens kontaktperson.

Kontaktuppgifter:
Dataskyddsombud Henric Larsson
Mail: henric.larsson@outlook.com