Bli volontär!

Vi är glada över att församlingen har många aktiva volontärer/frivilliga som engagerar sig i olika verksamheter. Men det behövs alltid flera. Vi utvecklar församlingens volontärarbete och söker därför dig som vill engagera dig ideellt i församlingen.

De anställda medarbetarna har ett särskilt ansvar för olika delar av arbetet i församlingen men volontärer och anställda bär tillsammans kyrkans uppdrag att göra Guds kärlek synlig i människors liv.

Alla kan bidra med sitt och varje engagemang är viktigt. Man tar på sig det man själv känner att man orkar och hinner med. Idag finns frivilliga som på olika sätt hjälper till med kyrkkaffe, öppen kyrka, Kafé Änglagott, torsdagsträffar, kyrkvärdar etc. 

Vill du engagera dig som volontär och göra en aktiv insats för andra?
Välkommen att ringa expeditionen 08-554 909 20 eller kontakta någon av oss medarbetare.