Foto: Magnus Aronson

Bli medlem

Ditt medlemskap i Svenska kyrkan bidrar både till att möjliggöra verksamhet och insatser i Nykvarn, och att hjälpa utsatta människor runt om i världen.

Ditt medlemskap
Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag.

I Turinge-Taxinge församling finns något för små som stora! Barn- och ungdomsverksamhet, musik och körer, samtalgrupper om livet, tron, bibeln och för den som förlorat en anhörig. Det firas gudstjänster, dop, vigslar, begravningar mm. Och i Nykvarn skapar vi en mötesplats mitt i centrum och driver Kafé Änglagott i Nykvarnskyrkan - ett kafé för alla.

Som medlem är du med och gör allt detta möjligt!

Välkommen att besöka oss för att ansöka/fråga om medlemskap eller fyll i formuläret nedan. När du har skickat in din ansökan kommer du att få en bekräftelse till din e-post. När inträdet är registrerat kommer du få ett bevis utsänt med posten.


18 anledningar att vara medlem
Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst - och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!
Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter.

Din kyrkoavgift går bland annat till:

* Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas 
* Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
* Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp.
* Gemenskapsträffar för äldre och ensamma
* Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
* Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd m.m.
* Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
 * Gratis eller subventionerad familjerådgivning 
* Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
* Ett rikt musikliv med körer och musiker
* Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
* Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
* Stöd till de som sörjer
* Stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället
* Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
* Stöd till svenskar som befinner sig utomlands
* Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
* Bidra till Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt.

 

Välj ett av nedan alternativ: