Begravningsgudstjänst ordning

Det kan kännas skönt att innan begravningen läsa igenom den ordning som man oftast följer i en begravningsgudstjänst. Läs gärna igenom ordningen nedan och prata med er begravningspräst om det dyker upp frågor.

Gudstjänstordning vid en begravning i Svenska kyrkan

Klockringning

Orgelmusik

Eventuell solosång eller extramusik

Psalmsång

Griftetal

Bön

*Överlåtelsen (församlingen/de närvarande står upp)

Bibelläsning

Psalmsång/extra musik: Kan utelämnas.

Begravningsbön

Herrens bön 
Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.

     eller 
Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag, och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Psalmsång

Därefter avslutning enligt ett av alternativen nedan:

När avskedet sker i kyrkan:

Defilering, de församlade går fram till kistan och med ord eller blommor tar sitt avsked varefter de återtar sina platser. 

Slutbön

Välsignelsen

Extra sång/musik om så önskas

Avslutningsmusik

Klockringning  

 
Avslutning vid jordbegravning:

Välsignelsen

Psalmsång

Extra sång/musik om så önskas

Orgelmusik under vilken kistan bärs ut.
Klockringning. 

De närvarande följer kistan ut till graven. 

Kistan sänks

Avskedstagandet sker med blommor eller ord

Slutbön

Ta gärna kontakt med musikern för hjälp med musikval. Likaså hjälper prästen till med psalmval vid sorgesamtalet.