Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Baby café

En naturlig mötesplats för föräldrar med små barn (upp till krypåldern) i Herrgården.

(OBS! Ingen ordinarie barnverksamhet under skolloven)

Julavslutning fredagen 6 december. Start 12 januari 2020. 

VARJE  TORSDAG kl 10-12 i Herrgården

Vi är i Turinge-Taxinge mycket stolta över att varje torsdag kunna erbjuda det välbesökta Baby Cafét med sjunga gunga för barn och föräldrar. Vi sjunger, leker, fikar och umgås! Vi vill vara en plats där församlingsbor skapar kontakt och gemenskap vilket vi tycker är superviktigt. Verksamheten är kostnadsfri.

Verksamhetsansvarig: Veronica Wolfsberg
E-post: veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se
Telefon: 076-827 11 59