Baby café

Torsdagar kl. 10-12. på Herrgården, Allévägen 1. Verksamheten har sommaruppehåll nu startar igen v.35.

VARJE TORSDAG kl 10-12 i Herrgården

Vi är i Turinge-Taxinge mycket stolta över att varje torsdag kunna erbjuda det välbesökta Baby Cafét med sjunga gunga för barn och föräldrar. Vi sjunger, leker, fikar och umgås! Vi vill vara en plats där församlingsbor skapar kontakt och gemenskap vilket vi tycker är superviktigt. Verksamheten är kostnadsfri.

Verksamhetsansvarig: Veronica Wolfsberg
E-post: veronica.wolfsberg@svenskakyrkan.se
Telefon: 076-827 11 59