Arbetsutskott

Arbetsutskottet har en samlande funktion och bereder samtliga ärenden till kyrkorådets sammanträden. Arbetsutskottet kan också på delegation utföra vissa uppdrag.

Ledamöter arbetsutskottet
Lennart Ygstedt
Kristina Rosén
Anne-Marie Fimmerstad
Seppo Kauppi

För protokoll från detta utskott, kontakta församlingsexpeditionen på tel 08-554 909 20.