Arbetsutskott

2022-2025

Arbetsutskottet har en samlande funktion och bereder samtliga ärenden till kyrkorådets sammanträden. Arbetsutskottet kan också på delegation utföra vissa uppdrag.

Ledamöter arbetsutskottet
Lennart Ygstedt, ordförande
Kristina Rosén
Anne-Marie Fimmerstad
Seppo Kauppi
Patrik Ingemansson, kyrkoherde

För protokoll från detta utskott, kontakta församlingsexpeditionen på tel 08-554 909 20.

 

Arbetsutskottet kallas också kyrkorådets presidium och fungerar även som styrelse för församlingens stiftelser.