Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Arbetsutskott

Arbetsutskottet har en samlande funktion och bereder samtliga ärenden till kyrkorådets sammanträden. Arbetsutskottet kan också på delegation utföra vissa uppdrag.

Ledamöter arbetsutskottet
Lennart Ygstedt
Kristina Rosén
Anne-Marie Fimmerstad
Seppo Kauppi

För protokoll från detta utskott, kontakta församlingsexpeditionen på tel 08-554 909 20.