Daglediga

Vi ses i församlingshemmet, Koppartorp

Gemenskapsträffar

Detta är församlingens verksamhet för daglediga yngre och äldre, pensionärer eller arbetare.

Vår ideella grupp turas om att baka och koka kaffe. Vid dessa tillfällen förflyttar vi oss ofta bakåt i tiden då det finns många minnen och roliga historier som besökarna gärna delar med sig av. Under en termin hinner vi med mycket, så som, lotteri, bingo, frågesport ett och annat besök i form av olika musiker som underhåller och ca en gång i månaden ses vi redan 12.30, då äts det soppa innan kaffet.

 

 

ONSDAGAR jämna veckor kl 13.00, start 7/9
SÅNGGRUPP FÖR DAGLEDIGA

ONSDAGAR kl 14-16 GEMENSKAPSTRÄFF , start 24/8
utom 7/9, 12/10, 9/11, 7/12 kl 12.30 
då det är SOPPLUNCH