Daglediga

Gemenskapsträffar

i Svalbergsgården

Onsdagar 14.00-16.00, jämna veckor med start v 36. 

Kaffe och umgänge