Tunabergsblåset

Församlingens egen blåsorkester.

Vi träffas och övar på onsdagar kl. 17.00-18.30.
Vår huvudsakliga uppgift är att medverka vid församlingens gudstjänster och andra evenemang.
Det är också väldigt trevligt att träffas och spela tillsammans.
Kanske du har ett instrument i garderoben?
Varför inte plocka fram det och vara med oss och spela!!
För mer info så hör av dig
till vår musiker Caroline, 0155-209592.