Foto: Målad av Ulf Zettersten

Musik

Tunabergskören

Körsång för vuxna.

Tunabelgarna

Tunabelgarna

Dragspelsgruppen

Tunabergsblåset

Församlingens egen blåsorkester.

Tunabergs(s)tråkarna

En liten grupp som spelar stårkinstrument.