Medlem i Svenskakyrkan

Varför?

Varför ska man vara med i kyrkan?

Det finns minst sju skäl att vara med i kyrkan.

 1. Vi människor har ett behov av att uppmärksamma högtider, att få välkomna det nya barnet, att låta tonåringarna brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken och att få ta farväl av en släkting eller nära vän.
 2.  Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor har samma värde oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning eller hur mycket pengar man har. Genom att vara med så bidrar du till stöd för ensamma, gamla och utsatta. Svenska kyrkan finns också runt om i världen och kan vara ett stöd för turister, studenter och bofasta utlandssvenskar.
 3. Kyrkan har ett stort arbete för barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. 150 000 barn deltar regelbundet i någon av de olika verksamheterna som församlingarna bedriver.
 4. I kyrkan kan du också utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på musikevenemang av olika slag.
 5. Våra kyrkobyggnader är fulla av historia, en sak som är tydlig inte minst för oss här i Tunaberg. Kyrkobyggnaden är även uppskattad som en tyst avskild plats för egna tankar.
 6. Vid olika kriser i livet finns kyrkan med, bl.a. i samhällets krisberedskap, samtal för sörjande, på sjukhus och fängelser. Kyrkan finns också med att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden.
 7. Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns kyrkan för dig, för att dela dina funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Oavsett vilka vi är erbjuder kyrkan ett sammanhang där vi får möta varandra och möta Gud.

Vad innebär det att vara med just i Tunabergs församling:

 1. Vi människor har ett behov av att uppmärksamma högtider, dop och vigslar. Tonåringar med frågor om livet söker sig till konfirmationen och när livet tar slut finns kyrkan för begravningsakten men också för de anhöriga som lämnas kvar. Här i din församling finns allt detta.
 2. Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor har samma värde. Genom att du är med så bidrar du till stöd för ensamma, gamla och utsatta precis här i Tunaberg.
 3. Kyrkan har ett stort arbete för barn och ungdomar. Har du barn? Är du barn? Tonåring? Då är du välkommen att delta i våra verksamheter! Miniorerna för barn 6-12 år och barnkören högtrycket för barn 5 år och uppåt. Konfirmationsundervisning för dig som är 15. Som liten församling styr barnantal och intresse de verksamheter som finns. Saknar du någon verksamhet så tveka inte att ta kontakt. Idéer och förslag är alltid välkommet!
 4. I kyrkan kan du också utveckla ditt musikintresse. Vår kantor Caroline (Line) Arogén-Lundkvist har många strängar på sin lyra och här är det musiken som fyller församlingshemmet om kvällarna. Vill du sjunga, spela gitarr, dragspel eller något blåsinstrument? Tveka inte att kontakta Line för mer information!
 5. Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. Så även din kyrka här i Tunaberg! Har du någon gång tittat upp i taket på de fina målningarna i vapenhuset? Har du gått sakta genom kyrkan och tittat på väggarna, där soten fortfarande syns från gruvarbetarna, eller har du hittat den målade kungakronan framme i koret? Allt detta finns och kan bevaras, renoveras och underhållas, tack vare att du bor och är med i vår församling. Vill du ha en guidad visning så kontakta expeditionen.
 6. Vid olika kriser i livet finns kyrkan, i sorg, separationer, arbetsförluster osv. Det finns ingen kris som är för liten, behöver du sällskap och stöd så finns kyrkan för dig. Du kan få besök och själavårdande samtal med vår kyrkoherde och så finns vår värdinna som kan komma och prata bort en stund av dagen.
 7. Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns kyrkan för dig. Öppna upp för samtal och funderingar kring liv, död, glädje och sorg. Är du nyfiken på vilka vi är som är anställda i din församling, hur vi arbetar och vad vi egentligen gör så tveka inte att komma till församlingshemmet, kyrkogården eller kyrkan. Det är din församling och tack vare att du är med i svenska kyrkan så lever Tunabergs församling vidare.

Välkommen till Tunabergs församling!

Här nedan finner du en länk till en blankett, anmälan om inträde. som du kan fylla i och skicka till:

Tunabergs församling
Pastorsexpeditionen
61195 Nyköping