Ideellt arbete i församlingen

Har du lust och möjlighet att arbeta ideellt?

En församling kan inte överleva utan ideella krafter och Tunaberg är inget undantag och vi har ett härligt gäng som hjälper vid olika tillfällen men det finns plats för fler!

I vår församling har vi ideella som är vaktmästare och kyrkvärdar vid våra gudstjänster. Det innebär att man hjälper till med att iordningställa kyrkan inför gudstjänster, att sköta ljud och ljus, eller som kyrkvärd läsa texter, ta upp kollekt, hjälpa till vid nattvarden.
Vi utbildar dig inför dina uppgifter och så får du arbeta tillsammans med någon van vaktmästare eller kyrkvärd tills dess du känner dig trygg.

Det finns också en grupp damer som bakar och är på plats på gemenskapsträffarna, vi träffas allihop en gång/termin och delar upp datum och turordning. Vid vissa större samlingar så hjälps flera stycken åt.

På sommarhalvåret är det enkelt fika på kyrkbacken efter mässan, vid alla helgons helg bjuds det på kaffe och kaka i vapenhuset och vid församlingens stora vårsoaré så har vi servering med tårtor och korv med bröd. Vid alla dessa tillfällen är vi helt beroende av er som vill ställa upp ideellt.

Är du intresserad av att vara med?
Hör av dig till Eva på expeditionen! 0155-209590