Förtroendevalda i Tunaberg

Kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Några ur Kyrkorådet Foto: Eva Forsström Mörner

Kyrkorådets ordförande

Eva Sjöström

Eva Sjöström

Tunabergs församling

Kyrkoråd

Mer om Eva Sjöström

Ordförande