Förtroendevalda i Tunaberg

Kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Några ur Kyrkorådet Foto: Eva Forsström Mörner