Förtroendevalda i Tunaberg

Kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet 

Eva Widlundh Sjöström, ordförande 070-5555274

Benny Karlsson, vice ordförande

Maria Holmgren, ledamot

Anna Lidström, ledamot

Kalle Ohlsson, ledamot

Ann-Charlotte Lind Viberg, ledamot

Lena Bergman, ersättare

Siv Karlsson, ersättare

Roine Lindeborg, ersättare

Maarit Pekkala, ersättare

Kyrkofullmäktige

Anna Lidström, ordförande tel 070-3521287

Maria Holmgren, vice ordförande

Lena Bergman, ledamot

Kerstin Glader, ledamot

Stefan Holmgren, ledamot

MalinKarlsson, ledamot

Siv Karlsson, ledamot

Roine Lindeborg, ledamot

Åke Mörner, ledamot

Karl Gunnar Ohlsson, ledamot

Maarit Pekkala, ledamot

Eva Widlundh Sjöström, ledamot

Agneta Thorell, ledamot

 

Jane Weir, ledamot

Benny Karlsson, ersättare

Roger Karlsson, ersättare

Alfred Lidström, ersättare

Percy Nattfalk, ersättare

Pentti Pekkala, ersättare

Marcus Sjöström, ersättare

Ann-Charlott Lind Viberg, ersättare

Revisorer

Ann-Charlotte Adolfsson

Peter Dahlin