Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

Ett barn har kommit till familjen. Det vill vi fira tillsammans med er – genom dopet.
Varje barn är unikt, varje dop är unikt.
Dopet handlar om gemenskap. I dopgudstjänsten sätts barnet i centrum. Att döpa sitt barn är både ett sätt att ta upp barnet i kyrkans större gemenskap och samtidigt en unik handling för varje barn.
I dopet får du en gåva som är så stor att den inte är enkel att beskriva: Du får ett löfte om en evig vän i Gud, som lovar att vara med dig under livets alla dagar.

Det är aldrig för sent att döpas.
Dopgudstjänsten är inte åldersbunden, och du kan döpas när som helst i livet.
I Svenska kyrkan döper vi barn som är några veckor gamla, men även äldre barn, ungdomar och vuxna.
Kontakta oss gärna om du vill boka dop eller har frågor.