Foto: Stefan Landmark

Dop

Ett barn har kommit till familjen. Det vill vi fira tillsammans med er – genom dopet.
Varje barn är unikt, varje dop är unikt.
Dopet handlar om gemenskap. I dopgudstjänsten sätts barnet i centrum. Att döpa sitt barn är både ett sätt att ta upp barnet i kyrkans större gemenskap och samtidigt en unik handling för varje barn.
I dopet får du en gåva som är så stor att den inte är enkel att beskriva: Du får ett löfte om en evig vän i Gud, som lovar att vara med dig under livets alla dagar.

Det är aldrig för sent att döpas.
Dopgudstjänsten är inte åldersbunden, och du kan döpas när som helst i livet.
I Svenska kyrkan döper vi barn som är några veckor gamla, men även äldre barn, ungdomar och vuxna.
Kontakta oss gärna om du vill boka dop eller har frågor.