Begravning
Foto: Stefan Landmark

Begravning

När en anhörig eller vän har dött är det viktigt att få ta ett värdigt och fint avsked. Det får vi göra i begravningsgudstjänsten, då vi får minnas den döde, allt den gjort och betytt.
I begravningsgudstjänsten ges utrymme för sång, musik, bibelord och bön, som på olika sätt tolkar våra känslor av sorg och saknad, tacksamhet och hopp.
Tillsammans med präst och musiker utformar de anhöriga gudstjänsten så att avskedet blir personligt, meningsfull och så fint som det är möjligt.
Efter begravningen är det vanligt med en minnesstund då de anhöriga samlas för en stunds samvaro.