Foto: Pixabay

Barn

Miniorer

För barn 5-9 år, torsdagar 14.30-16.30, ny tid.

I den här verksamheten står kreativiteten i centrum, vi skapar med en massa möjliga och omöjliga material utifrån ett förutbestämt terminstema. Barnen får mellanmål när de kommer, sedan samling där vi ofta läser en text utifrån temat och därefter sätter vi igång med skapandet!

Det är viktigt att alla får känna sig behövda och delaktiga, vi pratar mycket om hur man är en bra kompis och om de viktiga orden hej, hej då, tack och förlåt.

Miniorerna deltar då och då med vissa uppgifter i familjegudstjänsterna

Ledare: Sanna Leidebrant 0155-20 95 93