Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tuna-Attmars diakonala gåvomedel

Var med och stöd det diakonala arbetet i församlingen.

Plusgiro 44 91 60-1 eller Swish 123 388 37 90. Ange "Diakonala gåvomedel".
För minnesblad ring pastorsexpeditionen tel 060-53 54 30.

Gåvan används till blommor eller annan uppmuntran vid hembesök i jultid hos de som förlorat sin livskamrat och till de som fyllt 85 år och däröver. Dessutom till födelsedagsuppvaktningqar för de som fyller 90 år och däröver, eller vid särskilda diakonala behov.

Tack för din gåva!