Medlemskap i Svenska Kyrkan

 Svenska kyrkan är en kyrka som:
Utifrån sin kristna tro, förmedlar hopp och ger stöd till den som drabbas av sorg och smärta.
Hjälper till att uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner.
Samarbetar med andra goda krafter och bygger ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Välkommen att läsa mer om ditt medlemskap och vad de olika avgifterna är och används till!